AAFKE'S │ distributie van exclusieve parfums steunt VILLA JOEP

VILLA JOEP

AAFKE’S SUPPORTS VILLA JOEP!
For more information in English, click here

AAFKE’S STEUNT VILLA JOEP
Villa Joep is vernoemd naar Joep. Bij hem werd op 25 november 2002 op 3,5-jarige leeftijd een neuroblastoomtumor in zijn buik ontdekt. In het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam werd direct gestart met een reeks van zeer zware chemokuren. Ondanks vele zware behandelingen is Joep op 21 oktober 2003 overleden. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen hebben de ouders van Joep Villa Joep opgericht.

AAFKE-S steunt Villa Joep, zodat nog meer onderzoeken gestart kunnen gaan worden! Wilt u naast de bijdrage van AAFKE-S zelf ook een bijdrage doen aan Villa Joep? Klik dan hier.

Wat is neuroblastoom?
Neuroblastoom is één van de meest agressieve soorten van kanker die bij meestal zeer kleine kinderen voorkomt. De overlevingskansen zijn gering. Daarom wil Villa Joep zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar deze ziekte. De genezingskans van het meest agressieve type neuroblastoom is nog steeds schrikbarend laag (30%). Het ultieme doel van Villa Joep is ieder kind met neuroblastoom kinderkanker te genezen. Dit is zeker mogelijk, maar alleen door onderzoek. Onderzoek kan slechts plaatsvinden bij voldoende financiële middelen. Deze middelen komen altijd uit donaties.

Kinderen moeten kind kunnen zijn in de ruimste zin van het woord, buiten kunnen spelen, genieten en groot kunnen groeien zonder allerlei enge onderzoeken en ziekenhuisbezoeken.

Wat doet Villa Joep?
Mede door Villa Joep zijn er in 2012 baanbrekende resultaten behaald. Eindelijk, na jaren, weten we nu wat Neuroblastoom is. Maar we zijn er nog lang niet. Nu moet er nog onderzoek gedaan worden naar de juiste medicijnen zodat uiteindelijk het doel bereikt zal worden en er geen kinderen meer hoeven te overlijden aan de gevolgen van deze ziekte. Alle donaties die Villa Joep ontvangt worden voor 100% besteed aan onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker. Onderzoekers kunnen daarvoor een voorstel indienen bij Villa Joep. Dat voorstel wordt vervolgens door een externe deskundige beoordeeld op een aantal criteria, zodat we zeker weten dat het geld goed besteed wordt. Villa Joep heeft als streven geen kosten te maken; 100% van de donaties gaat daarom rechtstreeks naar onderzoek. Alle medewerkers van Villa Joep zijn vrijwilligers en alle betrokken bedrijven en instellingen verlenen gratis medewerking. Al het gedoneerde geld komt dus voor 100% en direct bij het betreffende onderzoek terecht. Al het promotiemateriaal van Villa Joep wordt gesponsord, van poster tot vlag maar ook de reclamespots op televisie en de advertenties in de (dag)bladen zodat écht 100% naar onderzoek gaat.

Zijn er al niet genoeg kankerfondsen?
“Nee”, zegt Villa Joep. Veel andere fondsen zijn meer algemene fondsen. Of het zijn fondsen die zich richten op bijvoorbeeld het welzijn van patiëntjes of voor het ontwikkelen van informatiemateriaal. Dit zijn ook goede doelen, maar Villa Joep richt zich nu juist op de bestrijding van de ziekte zelf, en daar is onderzoek voor nodig en dus veel geld! Villa Joep zal trachten zoveel mogelijk onderzoek te stimuleren en waar mogelijk volledig te financieren.

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling
Villa Joep is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Villa Joep volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

NEEM CONTACT MET ONS OP

14 + 13 =

BLIJF UP-TO-DATE EN VOLG ONS VIA INSTAGRAM

AAFKE'S │ distributie van exclusieve parfums

Balatonmeer 21
3446 JR Woerden
NEDERLAND

T: +31651257457

BTW.nr NL001573898B95
Kamer van Koophandel 30196672
BANK NL93KNAB0257032517