ENGLISH
Storelocator helps you to easily find an authorised dealer of the perfume houses in the Netherlands, Belgium and Luxembourg.

You are on the official website of AAFKE-S, the exclusive distributor of the perfume houses ACQUA DI GENOVA, BOIS1920, CASAMORATI, KEMI, SOSPIRO,SHAY & BLUE and XERJOFF.

NEDERLANDS
Storelocator helpt u om op eenvoudige wijze een geautoriseerde dealer van de parfumhuizen te vinden in Nederland, België en Luxemburg.

U bevindt zich op de officiële website van AAFKE-S, de exclusieve distributeur van de parfumhuizen ACQUA DI GENOVA, BOIS1920, CASAMORATI, KEMI, SOSPIRO,SHAY & BLUE en XERJOFF.

   ENGLISH
   Storelocator helps you to easily find an authorised dealer of the perfume houses in the Netherlands, Belgium and Luxembourg.

   You are on the official website of AAFKE-S, the exclusive distributor of the perfume houses ACQUA DI GENOVA, BOIS1920, CASAMORATI, KEMI, SOSPIRO,SHAY & BLUE and XERJOFF.

   NEDERLANDS
   Storelocator helpt u eenvoudig een geautoriseerde dealer van de parfumhuizen te vinden in Nederland, België en Luxemburg.

   U bevindt zich op de officiële website van AAFKE-S, de exclusieve distributeur van de parfumhuizen ACQUA DI GENOVA, BOIS1920, CASAMORATI, KEMI, SOSPIRO,SHAY & BLUE en XERJOFF.

   WATCH OUT FOR COUNTERFEIT GOODS AND UNAUTHORISED WEBSITES. Be aware of sales of (imitation) perfumes, decants and samples on not authorized websites or in stores that are not listed in the overview. These could be cheap, synthetic imitations. Our partners (the perfume houses of which we are the official distributor of) aim to stop all sales of counterfeit and “black market” products from the brands distributed by us. We and our authorised dealers‘ first priority has always been and always will be the safety and customer satisfaction of the consumer and therefore we would warn against counterfeiting and unauthorised websites.

   We’re aware that unauthorised websites sell products that (may) appear to be our distributed brands, for example by falsifying the logos and authorization seal to mislead innocent consumers. The products sold on these sites can have been opened or used, or don’t contain the original foil, or have a damaged box (or no box), and have no, or false, control numbers or have been stored incorrectly causing damage to the perfumes.

   (Too) large price differences may also be an indication that you are dealing with these products. These products can be counterfeit or there may be tampered with. Commerce sites such as Marktplaats, eBay and Amazon can not guarantee the authenticity of products sold on their website and we can not guarantee the authenticity that are being sold on these websites.

   The only way to prevent counterfeit or tampered products being purchased is to purchase at one of the authorised dealers. If you have purchased a product of one of the brands distributed by AAFKE-S, and appears to be tampered with or contains no original packaging, tell us the details of your purchase so you can help us in the fight against counterfeiting and sales of tampered products.

   WEES OP UW HOEDE VOOR NAMAAKPRODUCTEN EN ONGEAUTORISEERDE WEBSITES. Wees beducht op verkoop van (imitatie)-parfums, decants en samples op ongeautoriseerde websites of in winkels die niet in het overzicht staan vermeld. Dit kunnen goedkope, synthetische imitaties zijn.

   Onze partners (de parfumhuizen waarvan wij de officiële distributeur zijn) streven ernaar om alle verkoop te stoppen van namaak en “black market” producten van de door ons gedistribueerde merken. Onze en onze geautoriseerde dealers‘ eerste prioriteiten zijn altijd geweest en zullen altijd zijn de veiligheid en klanttevredenheid van de consument en daarom willen wij u waarschuwen voor namaakproducten en ongeautoriseerde websites.

   Wij zijn op de hoogte dat ongeautoriseerde websites producten verkopen die op de door ons gedistribueerde merken (kunnen) lijken, door bijvoorbeeld de logo’s en autorisatieverzegeling te vervalsen om onschuldige consumenten te misleiden. De producten die verkocht worden op deze websites kunnen zijn geopend of gebruikt, of bevatten geen plastic folie, of hebben een beschadigde doos (of helemaal geen doos), en hebben geen of valse controlenummers of kunnen ooit verkeerd opgeslagen zijn geweest waardoor schade aan de parfums kan zijn ontstaan.

   Ook (te) grote prijsverschillen kunnen een indicatie zijn dat u met deze producten te maken kunt hebben. Deze producten kunnen namaak zijn of er kan mee geknoeid zijn. Handelswebsites zoals Marktplaats, eBay en Amazon kunnen de echtheid van de verkochte producten op hun website niet garanderen en wij kunnen de echtheid ook niet garanderen die op deze websites zijn en worden verkocht.

   De enige manier om ervoor te zorgen dat namaakproducten of producten waarmee geknoeid is, niet meer kunnen worden verkocht, is door de producten rechtstreeks te kopen bij een van de geautoriseerde dealers. Als u een product heeft gekocht dat op een van de merken lijkt die door AAFKE-S worden gedistribueerd, of er lijkt mee geknoeid te zijn of geen originele verpakking bevat, meld ons de informatie van uw aankoop zodat u ons kunt helpen in de strijd tegen namaakproducten en ongeauthoriseerde websites.

   AAFKE’S is exclusive distributor for luxury perfume houses for the Netherlands, Belgium and Luxembourg.

   Are you interested to become an authorised dealer of luxury perfume houses? Please contact us by sending us an email.

   We look forward to make an appointment with you to discuss the possibilities.

   Would you rather like to have direct contact? Please contact us by phone 0651257457. Call +31651257457 when calling from outside the Netherlands.

   CONTACT US FOR DEALERS

   11 + 9 =

   NEWSLETTER
   The AAFKE’S newsletter contains the latest news on products, dealers and services.

   KEEP UPDATED AND FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

   AAFKE’S │ distribution of exclusive perfumes

   Vierwoudstedenmeer 3
   3446 JP Woerden
   NETHERLANDS
   Phone: +31651257457

   VAT.nr NL127490188B01
   Chamber of Commerce 30196672
   RABObank NL59RABO0150423101