GEAUTORISEERDE VERKOOPPUNTEN

U bevindt zich op de officiële website van AAFKE’S, de exclusieve distributeur van de parfumhuizen ACQUA DI GENOVA, BOIS1920, CASAMORATI, KEMIROSENDO MATEU en XERJOFF.

AUTHORISED DEALERS

You are on the official website of AAFKE’S, the exclusive distributor of the perfume houses ACQUA DI GENOVA, BOIS1920, CASAMORATI, KEMIROSENDO MATEU and XERJOFF.

WEES OP UW HOEDE VOOR NAMAAKPRODUCTEN EN VERKOOP OP ONGEAUTORISEERDE WEBSITES. Wees beducht op verkoop van (imitatie)-parfums, decants en samples op ongeautoriseerde websites, abonnementwebsites of in winkels die niet in het overzicht staan vermeld. Dit kunnen goedkope, synthetische imitaties of oude producten zijn. Of dit zijn producten die niet door de parfumhuizen worden gemaakt.

Onze partners (de parfumhuizen waarvan wij de officiële distributeur zijn) streven ernaar om alle verkoop te stoppen van namaak en “black market” producten van de door ons gedistribueerde merken.

De eerste prioriteiten van ons en onze geautoriseerde verkooppunten zijn altijd geweest en zullen altijd zijn de veiligheid en klanttevredenheid van de consument en daarom willen wij u waarschuwen voor (namaak-)producten en de verkoop op ongeautoriseerde websites.

Wij zijn op de hoogte dat ongeautoriseerde websites producten verkopen die op de door ons gedistribueerde merken (kunnen) lijken, door bijvoorbeeld de logo’s en autorisatieverzegeling te vervalsen om onschuldige consumenten te misleiden. De producten die verkocht worden op deze websites kunnen zijn geopend of gebruikt, of bevatten geen plastic folie, of hebben een beschadigde doos (of helemaal geen doos), en hebben geen of valse controlenummers of kunnen ooit verkeerd opgeslagen zijn geweest waardoor schade aan de parfums kan zijn ontstaan.

Ook (te) grote prijsverschillen kunnen een indicatie zijn dat u met deze producten te maken kunt hebben. Deze producten kunnen namaak zijn of er kan mee geknoeid zijn. Handelswebsites zoals Marktplaats, eBay en Amazon kunnen de echtheid van de verkochte producten op hun website niet garanderen en wij kunnen de echtheid ook niet garanderen die op niet-geautoriseerde websites zijn en worden verkocht.

De enige manier om ervoor te zorgen dat namaakproducten of producten waarmee geknoeid kan zijn, niet meer kunnen worden verkocht, is door de producten rechtstreeks te kopen bij een van de geautoriseerde verkooppunten. Als u een product heeft gekocht dat op een van de merken lijkt die door AAFKE’S worden gedistribueerd, of er lijkt mee geknoeid te zijn of geen originele verpakking bevat, meld ons de informatie van uw aankoop zodat u ons kunt helpen in de strijd tegen (namaak-)producten en hun verkoop op ongeautoriseerde websites.

WAAROM ALLEEN KOPEN BIJ GEAUTORISEERDE VERKOOPPUNTEN?

Ook als een winkel of webwinkel vermeldt geautoriseerd te zijn (in het engels bijvoorbeeld CERTIFIED SHOP of de aanduiding KLANT GECERTIFICEERD) , dan betekent dat nog niet dat zij ook daadwerkelijk geautoriseerd zijn. De enige daadwerkelijk geautoriseerde verkooppunten en webshops staan vermeld op deze pagina. De door AAFKE’S geautoriseerde webshops hebben ook altijd een echte winkel waar u terecht kunt voor vragen en waar u de parfums kunt uitproberen!

Koop uw parfums alleen bij geautoriseerde verkooppunten. Alleen dan bent u 100% zeker dat u de echte en de juiste producten koopt.

WATCH OUT FOR COUNTERFEIT GOODS AND SALES ON UNAUTHORISED WEBSITES. Be aware of sales of (imitation) perfumes, decants and samples on not authorized websites, subscription websites or in stores that are not listed in the overview. These could be cheap, synthetic imitations or old products. Or products that are not made by the perfume houses.

Our partners (the perfume houses of which we are the official distributor of) aim to stop all sales of counterfeit and “black market” products from the brands distributed by us.

Our and our authorised dealers’ first priority has always been and always will be the safety and customer satisfaction of the consumer and therefore we would warn against counterfeiting and sales on unauthorised websites.

We’re aware that unauthorised websites sell products that (may) appear to be our distributed brands, for example by falsifying the logos and authorization seal to mislead innocent consumers. The products sold on these sites can have been opened or used, or don’t contain the original foil, or have a damaged box (or no box), and have no, or false, control numbers or have been stored incorrectly causing damage to the perfumes.

(Too) large price differences may also be an indication that you are dealing with these products. These products can be counterfeit or there may be tampered with. Commerce sites such as Marktplaats, eBay and Amazon can not guarantee the authenticity of products sold on their website and we can not guarantee the authenticity of the products that are being sold on non-authorised websites.

The only way to prevent counterfeit or tampered products being purchased is to purchase at one of the authorised dealers. If you have purchased a product of one of the perfume houses distributed by AAFKE’S, and appears to be tampered with or contains no original packaging, tell us the details of your purchase so you can help us in the fight against counterfeiting and sales of tampered products and on non-authorised sites.

WHY ONLY BUY AT AUTHORISED DEALERS?

Even if a store or web store mentions to be authorised (for example CERTIFIED SHOP), that does not mean that they actually are. The only dealers and webshops which have been authorised by AAFKE’S are listed on this page. These authorised webshops always have a real store where you can go for questions and where you can try the perfumes!

Buy your perfumes only at authorised dealers. Because only then you can be 100% sure that you buy a real and correct product.

U bevindt zich op de officiële website van AAFKE’S, de exclusieve distributeur van de parfumhuizen ACQUA DI GENOVA, BOIS1920, CASAMORATI, KEMIPROFUMO di FIRENZEROSENDO MATEU en XERJOFF.

 

WEES OP UW HOEDE VOOR NAMAAKPRODUCTEN EN VERKOOP OP ONGEAUTORISEERDE WEBSITES. Wees beducht op verkoop van (imitatie)-parfums, decants en samples op ongeautoriseerde websites, abonnementwebsites of in winkels die niet in het overzicht staan vermeld. Dit kunnen goedkope, synthetische imitaties of oude producten zijn. Of dit zijn producten die niet door de parfumhuizen worden gemaakt.

Onze partners (de parfumhuizen waarvan wij de officiële distributeur zijn) streven ernaar om alle verkoop te stoppen van namaak en “black market” producten van de door ons gedistribueerde merken.

De eerste prioriteiten van ons en onze geautoriseerde verkooppunten zijn altijd geweest en zullen altijd zijn de veiligheid en klanttevredenheid van de consument en daarom willen wij u waarschuwen voor (namaak-)producten en de verkoop op ongeautoriseerde websites.

Wij zijn op de hoogte dat ongeautoriseerde websites producten verkopen die op de door ons gedistribueerde merken (kunnen) lijken, door bijvoorbeeld de logo’s en autorisatieverzegeling te vervalsen om onschuldige consumenten te misleiden. De producten die verkocht worden op deze websites kunnen zijn geopend of gebruikt, of bevatten geen plastic folie, of hebben een beschadigde doos (of helemaal geen doos), en hebben geen of valse controlenummers of kunnen ooit verkeerd opgeslagen zijn geweest waardoor schade aan de parfums kan zijn ontstaan.

Ook (te) grote prijsverschillen kunnen een indicatie zijn dat u met deze producten te maken kunt hebben. Deze producten kunnen namaak zijn of er kan mee geknoeid zijn. Handelswebsites zoals Marktplaats, eBay en Amazon kunnen de echtheid van de verkochte producten op hun website niet garanderen en wij kunnen de echtheid ook niet garanderen die op niet-geautoriseerde websites zijn en worden verkocht.

De enige manier om ervoor te zorgen dat namaakproducten of producten waarmee geknoeid kan zijn, niet meer kunnen worden verkocht, is door de producten rechtstreeks te kopen bij een van de geautoriseerde verkooppunten. Als u een product heeft gekocht dat op een van de merken lijkt die door AAFKE’S worden gedistribueerd, of er lijkt mee geknoeid te zijn of geen originele verpakking bevat, meld ons de informatie van uw aankoop zodat u ons kunt helpen in de strijd tegen (namaak-)producten en hun verkoop op ongeautoriseerde websites.

WAAROM ALLEEN KOPEN BIJ GEAUTORISEERDE VERKOOPPUNTEN?

Ook als een winkel of webwinkel vermeldt geautoriseerd te zijn (in het engels bijvoorbeeld CERTIFIED SHOP of de aanduiding KLANT GECERTIFICEERD) , dan betekent dat nog niet dat zij ook daadwerkelijk geautoriseerd zijn. De enige daadwerkelijk geautoriseerde verkooppunten en webshops staan vermeld op deze pagina. De door AAFKE’S geautoriseerde webshops hebben ook altijd een echte winkel waar u terecht kunt voor vragen en waar u de parfums kunt uitproberen!

Koop uw parfums alleen bij geautoriseerde verkooppunten. Alleen dan bent u 100% zeker dat u de echte en de juiste producten koopt.

AAFKE’S │ distribution of exclusive perfumes helps you to easily find an authorised dealer of the perfume houses in the Netherlands, Belgium and Luxembourg.

You are on the official website of AAFKE’S, the exclusive distributor of the perfume houses ACQUA DI GENOVA, BOIS1920, CASAMORATIKEMIPROFUMO di FIRENZEROSENDO MATEU and XERJOFF.

Even if a store or web store mentions to be authorised (for example CERTIFIED SHOP), that does not mean that they actually are. The only true authorised dealers and webshops are listed on this page. The real authorised webshops always have a real store where you can go for questions and where you can try the perfumes!

WATCH OUT FOR COUNTERFEIT GOODS AND SALES ON UNAUTHORISED WEBSITES. Be aware of sales of (imitation) perfumes, decants and samples on not authorized websites, subscription websites or in stores that are not listed in the overview. These could be cheap, synthetic imitations or old products. Or products that are not made by the perfume houses.

Our partners (the perfume houses of which we are the official distributor of) aim to stop all sales of counterfeit and “black market” products from the brands distributed by us.

Our and our authorised dealers’ first priority has always been and always will be the safety and customer satisfaction of the consumer and therefore we would warn against counterfeiting and sales on unauthorised websites.

We’re aware that unauthorised websites sell products that (may) appear to be our distributed brands, for example by falsifying the logos and authorization seal to mislead innocent consumers. The products sold on these sites can have been opened or used, or don’t contain the original foil, or have a damaged box (or no box), and have no, or false, control numbers or have been stored incorrectly causing damage to the perfumes.

(Too) large price differences may also be an indication that you are dealing with these products. These products can be counterfeit or there may be tampered with. Commerce sites such as Marktplaats, eBay and Amazon can not guarantee the authenticity of products sold on their website and we can not guarantee the authenticity of the products that are being sold on non-authorised websites.

The only way to prevent counterfeit or tampered products being purchased is to purchase at one of the authorised dealers.  If you have purchased a product of one of the perfume houses distributed by AAFKE’S, and appears to be tampered with or contains no original packaging, tell us the details of your purchase so you can help us in the fight against counterfeiting and sales of tampered products and on non-authorised sites.

WHY ONLY BYE AT AUTHORISED DEALERS?

Even if a store or web store mentions to be authorised (for example CERTIFIED SHOP), that does not mean that they actually are. The only dealers and webshops which have been authorised by AAFKE’S are listed on this page. These authorised webshops always have a real store where you can go for questions and where you can try the perfumes!

Bye your perfumes only at authorised dealers. Because only then you can be 100% sure that you bye a real and correct product.

AAFKE’S is een exclusieve distributeur voor luxe parfumhuizen voor Nederland, België en Luxemburg. Wij vertegenwoordigen de parfumhuizen ACQUA di GENOVA, BOIS 1920, CASAMORATI, KEMI, ROSENDO MATEU en XERJOFF.

Bent u geïnteresseerd om een geautoriseerd verkooppunt van deze luxe parfumhuizen te worden? Neemt u dan contact met ons op door ons een e-mail te sturen. Wilt u liever rechtstreeks contact hebben? Belt u dan met T: 0651257457. Bel +31651257457 wanneer u belt vanuit het buitenland.

We kijken er naar uit om een afspraak met u te maken om de mogelijkheden te bespreken.

NEEM CONTACT MET ONS OP

4 + 2 =

BLIJF UP-TO-DATE EN VOLG ONS VIA INSTAGRAM

AAFKE'S │ distributie van exclusieve parfums

Balatonmeer 21
3446 JR Woerden
NEDERLAND

T: +31651257457

BTW.nr NL001573898B95
Kamer van Koophandel 30196672
BANK NL93KNAB0257032517