DISCLAIMER

In overeenstemming met wet en regelgeving heeft AAFKE’S │ distributie van exclusieve parfums (hierna genoemd AAFKE’S) een disclaimer opgesteld die moet voldoen voor elke gebruiker van deze website. De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van AAFKE’S. Het is niet toegestaan ​​om de site of delen ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AAFKE’S. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De informatie op deze website wordt verstrekt door AAFKE’S met constante zorg en aandacht. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig bijgewerkt en / of gewijzigd. De AAFKE’S behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie ten aanzien van hun beschikbaarheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid Hoewel AAFKE’S alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is AAFKE’S niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Bepaalde (hyper) links op deze site leiden naar websites buiten het domein van AAFKE’S, die niet het eigendom zijn van AAFKE’S, maar puur bedoeld zijn om de bezoeker te informeren. Als deze links worden geactiveerd, verlaat de bezoeker de website van AAFKE’S. Hoewel AAFKE’S uiterst selectief is met betrekking tot de sites waarnaar wordt verwezen, kan deze niet instaan ​​voor de inhoud en de werking ervan, noch voor de kwaliteit van de daarop aangeboden producten of diensten. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet worden aangeboden door AAFKE’S zal worden afgewezen.

AAFKE’S sluit derhalve elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyright Alle inhoud op deze website, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen en afbeeldingen, is het eigendom van AAFKE’S of haar leveranciers en zijn beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten. De selectie, rangschikking en presentatie van alle materialen op deze website (inclusief informatie in het publieke domein) en het algemene ontwerp van deze website is het exclusieve eigendom van AAFKE’S en zijn bescherm door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten.

Handelsmerken Afbeeldingen, logo’s, paginakopteksten en servicenamen zijn handelsmerken van AAFKE’S en dergelijke handelsmerken mogen door derden niet worden gebruikt in relatie tot enig product of dienst van AAFKE’S, op welke manier dan ook die mogelijk verwarring bij consumenten kan veroorzaken, of AAFKE’S of deze website op enige manier in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die niet het eigendom zijn van AAFKE’S die op deze site verschijnen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet aangesloten zijn bij, verbonden zijn met, of gesponsord worden door, AAFKE’S.

NEEM CONTACT MET ONS OP

9 + 5 =

BLIJF UP-TO-DATE EN VOLG ONS VIA INSTAGRAM

AAFKE'S │ distributie van exclusieve parfums

Balatonmeer 21
3446 JR Woerden
NEDERLAND

T: +31651257457

BTW.nr NL001573898B95
Kamer van Koophandel 30196672
BANK NL93KNAB0257032517